UngSlagelse.


De unge er nu for de flestes vedkomne også kommet i den alder hvor det med fester begynder at trænge sig på. Derfor vil vi gerne her videregive nogle gode råd som kan benyttes – ikke bare til UngSlagelses diskotekaftener men generelt til det at gå til fest – store som små fester.


En stak gode råd – til forældre til teenagere!
Ingen fester uden voksne – i nærheden!


Når man som voksen har aftalt med sin unge, hvordan festen skal forløbe, må man have tillid til, at de unge overholder aftalerne. Man skal have respekt for, at de unge prøver ”voksenadfærd” af og derfor ikke trænger sig på! Omvendt skal man som voksen være i nærheden, hvis festen ikke lige udvikler sig på den måde, som man havde aftalt eller forventet = uønskede gæster, festen løber den unge af hænde osv.

I nærheden kan være inde hos naboen. Man skal som voksen så lige passe på, at festlighederne hos naboen ikke overstiger festlighederne hos én selv!

Lav aftaler om:
Tidspunkter
Forældre og unge kommer ofte op at diskutere tidspunkter, for ”alle de andre må være ude til klokken længere end mig!” Det er en udbredt misforståelse blandt de unge. Man tror, at de andre må, men det er mest forestillinger og misforståelser. Ingen har ingen tid fået! I så fald er de skredet fra diskussionen derhjemme! Man kan som forældre lige bede om to telefonnumre på dem, der må være ude til klokken sent eller spørge de unge, der kommer i ens hjem, hvornår de skal være hjemme – det plejer at overflødiggøre de store diskussioner.

Ét er sikkert: De unge skal ikke gå hjemmefra, før der er aftalt et hjemkomsttidspunkt!

Henteordninger
Aftal forældrene imellem, hvem der henter i aften. Herved har vi også fået aftalt et hjemkomsttidspunkt, som alle bliver nødt til at være enige om. Nogle unge vil altid synes, at det er for tidligt, men det er ens for alle: Der er ingen, der bliver og kysser på overtid!!

Hvem er du sammen med?
Når de unge begynder at gå til fester, er det en god idé at få aftalt, hvem man går sammen med. Det er en sikkerhed for alle parter: De voksne ved, hvem deres unge er sammen med og hvilke aftaler, der er lavet. Omvendt ved de unge, hvem der er til at støtte og passe på én, hvis noget går galt. Tommelfingerreglen er, at det antal unge, der går til fest, er også dem, der følges hjem! Eller: To ud, to hjem! Tre ud, tre hjem! Fire ud, fire……

Taxa, telefon
Når de unge bliver ældre, sørger de i højere grad selv for hjemtransporten. Et hjemkomsttidspunkt er stadig en selvfølge, men en idé er også, at den unge har penge til en taxa og telefon. Pengene skal ikke bruges til fest og ballade, men kun til en taxa/tlf, hvis alle andre aftaler glipper.
Hvis hjemkomsttidspunktet overskrides, er den unge sikker på, at forældrene reagerer, og forældrene er sikre på, at der i det mindste bliver ringet, hvis tidspunktet overskrides!

Hvor meget skal der drikkes?
Som udgangspunkt skal børn/unge i 7. Klasse og derunder ikke drikke alkohol. Langt de fleste unge prøver heldigvis at smage det derhjemme, inden de præsenteres for det ”ude i byen”. Mange voksne har en misforstået tolerance overfor de unge. En tolerance de unge slet ikke er klare til at håndtere. F.eks. det, at de unge gerne må drikke efter konfirmationen. Man kan imidlertid ikke betragte de unge som en ensartet masse. Det er meget forskelligt, hvornår den unge er parat til at drikke alkohol ”ude”. Det hænger sammen med fysisk og psykisk udvikling, kendskab til de forskellige former for alkohol, modenhed, ansvarlighed osv. Det er altså op til forældrene at vurdere, om deres unge er parate. Det kræver igen, at forældrene har ”fingeren på pulsen” mht. til de unges liv. Man er nødt til at snakke med dem og vise en oprigtig interesse for deres liv!

Forfester
. . . er en fest, de unge holder før festen, for at festen efter de unges mening skal blive festlig! De fester, de unge i 13-15 års alderen går til, er som regel arrangeret sammen med de voksne, hvorfor det er klare drikkeaftaler. Da unge i den alder er eksperimenterende og nysgerrige og gerne vil ”ha’ det sjovt og smide hæmningerne”, er en forfest ofte nødvendig. Her kommer man i stemning til festen – og til det behøver man ikke altid at drikke sprut. Mange klarer det fint med sodavand – og det er helt OK!
Den foregår hos nogen, der er alene hjemme, på vej til festen eller lignende. Som voksen kan man få indflydelse på denne festform ved selv at holde forfesten. Lav i forældregruppen aftaler om, hvor og hvordan forfesten skal være. Herved sikrer vi os, at vi ved, hvad de drikker, hvor meget og hvordan de kommer af sted til den rigtige fest.

Brug hinanden
Sørg for som forældregruppe at få snakket sammen om, hvordan ens holdninger til de unge og deres fester er. Det kan være meget svært at få en fælles klasseholdning til emnet, men der er gode muligheder for at opnå aftaler, hvis aftalerne laves indenfor de unges kammeratskabskreds og deres forældre. Det er godt at kunne støtte hinanden mht. til aftaler. De unge kan mærke, at forældregruppen er enig, og det giver tryghed. Det er vigtigt, at den unge kommer med på råd og får forklaret, hvorfor holdninger er, som de er.


Vis tillid!
Man skal som voksen respektere de aftaler, man har indgået med de unge. Har man imidlertid mistanke om, at de unge ”bøffer” det, man er blevet enige om, skal man reagere. Det er nemlig ikke kun naboens børn, der bøffer – ens egne kan også! Man er nødt til at tjekke dem og konfrontere de unge med den aftale, man havde lavet. De unge synes efter lidt tid, at det er godt nok at blive afsløret, for så har man ikke det at gå og have dårlig samvittighed over. Det kan vi voksne vist også godt huske fra dengang, vi selv var unge!!


Stil krav!
De unge stiller nemlig meget store krav til os, så stil nogen igen! Det vidner om, at man som voksen ikke er ligeglad.


Vær til stede!
Familielivet kan gå i hårdknude! I den situation skal man markere overfor den unge, at der stadig er en række aftaler, der skal overholdes, men hvis den unge ønsker at diskutere et eller andet, så er man som voksen til stede, f.eks. hver dag sidst på eftermiddagen. Det er ikke nok søndag mellem klokken 14 og 16. De unge skal mærke, at man følger dem hver dag, er opmærksom og nærværende, og at man kan bruges, hvis de har behov.


Lyt til de unge!
Brug de unge aktivt, når der skal laves aftaler. De er sprængfyldt af rigtig gode idéer. Ved at få de unges mening og holdning, er det også meget nemmere at diskutere sig frem til enighed om aftalerne. De unge finder endvidere ud af, at forældre er næsten lige så kloge som helt almindelige mennesker – og det er jo ik’ så ring’ endda!!


UngSlagelses fester er alkoholfri.