Gå til hoved-indhold

Et kommunalt tilbud

Et tilbud der åbner muligheder for de unge

Velkommen til vores mange muligheder.

Herunder kan du se alle vore hold eller bruge menuen i venstre for at klikke dig ind på de forskellige afdelinger. BEMÆRK - hold der er afsluttet eller aflyst, kan IKKE længere ses på denne side.

Rigtig god fornøjelse.

 

Generel info om ungdomskolens studieture mv.

Login for at se dine tilmeldte hold

Login

Klik her for at gå tilbage

Ungdomsskolen 2GO - ANSØGNING
Åben for tilmelding
Ungdomsskolen 2GO - ANSØGNING
Periode
06-09-2022 - 28-09-2022
Ugedag
Tirsdag Onsdag
Sted
UngSlagelse - Hulby Møllegård - Korsør
Tidsrum
08:30 - 14:30
Tilmeldingsfrist
15-08-2022 10:00

2GO" - for 7. klasser


Ungdomsskolen tilbyder gode og lærerige oplevelser for hele klasser.

Du kan som lærer booke os til en dag, hvor Ungdomsskolen stiller med undervisere og udstyr samt forplejning på dagen.

Formålet er at skabe mulighed for at forbedre trivsel og samarbejde i klassen, ved hjælp af en masse forskellige øvelser. En dag du som klassens lærer også deltager i, og kan bruge som inspiration og til at bygge videre på når I er tilbage på skolen.


Ansøgningsfrist den 15. august 2022, hvorefter vi fordeler pladserne så bredt som muligt ift. de skoler/klasser der har søgt, og giver besked direkte til ansøgeren.


Hvad         

En dag med fokus på elevtrivsel, samarbejde og fællesskab. Der vil være masser af aktiviteter og gode oplevelser med klassekammeraterne med udgangspunkt i nedenstående karaktertræk:


Hvorfor

For at styrke primært de sociale kompetencer i klassen. Samtidig får klassens lærer mulighed for at observere sin klasse, og se styrker og potentialer hos sine elever, som måske ikke er så synlige hjemme på skolen.


Hvem         

For alle 7. klasser i skoleåret 22/23, som:

·        Har lyst til og brug for skønne rammer til at opbygge og videreudvikle klassens sociale fællesskab og trivsel

·        Ønsker at opleve, at der er brug for og plads til alle i klassens sociale fællesskab

·        At få udviklet egne sociale kompetencer i fællesskab med resten af klassen


Hvor         

Vores primære opholdssted på dagen vil være Soldatens Lod, Slagelse Lystskov. Ved behov kan I forespørge om muligheden for transport i Ungdomsskolens busser tli og fra Soldatens Lod.

Hvornår

I skoleåret 2022-2023 tilbyder vi 2GO følgende datoer:

  • 6. september 2022. kl. 8.30 - 14.30
  • 7. september 2022. kl. 8.30 - 14.30
  • 13. september 2022. kl. 8.30 - 14.30
  • 14. september 2022. kl. 8.30 - 14.30
  • 20. september 2022. kl. 8.30 - 14.30
  • 21. september 2022. kl. 8.30 - 14.30
  • 27. september 2022. kl. 8.30 - 14.30
  • 28. september 2022. kl. 8.30 - 14.30

Der er ansøgningsfrist som ovenfor anført - umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb vil ansøgende lærer få direkte besked om optagelse.


Ansøgning: Ved udfyldt ansøgningsskema fra klasselærer/skole - ansøgningsskema ligger HER. OBS - hvis linket ikke fungerer skal du gå ind under 'Hold' og 'Ansøgningsskemaer' i øverste bjælke her på hjemmesiden.

En klasse kan kun deltage i ét forløb - men ved ansøgning kan man sætte X ved alle de datoer det er muligt for lærer og klasse at deltage.

Anden vigtig info: Alle 2GO-forløb er for 7. klasser - hele klassen!

Forløbet er opbygget således, at de passer til en skoleklasse med op til 28 elever.

Skolerne stiller med en lærer tilhørende den fremmødte klasse. Som lærer skal du deltage sammen med din klasse, evt. inddele klassen i grupper, men der ud over klarer ungdomsskolen resten.

Har I spørgsmål eller særlige ønsker til et "2GO" forløb, er I meget velkomne til at kontakte Ungdomsskolen.