FORÅRSAFSLUTNINGEN KOM PÅ TV

Vi havde besøg af TV2øst til vores forårsafslutning: http://www.tveast.dk/nyheder/11-03-2016/1930/show-i-ungdomsskolen#player?clip#player

 

Sang fra Ungdomsskolens koncerthold :-)


 

Hør koncertholdets egen komposition af en julesang :)

Link til download:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/12364455/Mistletoe.m4v

Link til youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7I3erwb6ufg

 

 

Ny lov om knallert-kørekort til 15 årige

Den 31. maj 2016 vedtog folketinget en ny lov (med ikrafttrædelse den 1. oktober 2016), der berettiger unge fra 15 år at tage knallertkørekort.

Vi har undersøgt om det er muligt, allerede nu, at starte med at tage et knallertkort –Men der står i den gældende lov (§74) at man tidligst kan starte med at tage knallertkort når man er fyldt 15 1/2 år. Denne paragraf kan ikke fraviges, og den ændres jo først den 1. oktober, det er derfor IKKE muligt at starte før den 1. oktober, hvis du er mellem 14 1/2 år og 15 1/2 år. Ungdomsskolen vil stræbe efter, at udbyde en del flere knallerthold i oktober/nov. for at tilgodese Jer ”Nye” knallertkørere. Holdene vil komme på hjemmesiden i midten af august, og det er ikke muligt at skrive sig på venteliste.


Følg med på hjemmesiden

Der vil bl.a. blive tilbudt forskellige arrangementer i løbet af sæson, samt en del events.

Men du skal holde øje med opslag på undervisningsstederne – hjemmeside – og hører hvad dine kammerater har hørt!!!!!!

 


Forsikring


Da det ikke er muligt for offentlige institutioner, at tegne ulykkesforsikringer, skal du være opmærksom på, at Ungdomsskolen og Slagelse kommune, IKKE har ansvars- eller ulykkesforsikring på sine aktiviteter.

 

 

Vigtigt!


Når Du tilmelder Dig en tur som går til udlandet med Ungdomsskolen, skal Du indsende en kopi af dit pas.
Husk tillige ved tilmeldingen at oplyse om mailadresse samt mobiltelefon både din egen og dine forældres.