Et kommunalt tilbud

Alle unge skulle nu have modtaget, UngSlagelses nye tilbud for sæsonen 2017 - 2018.

Det er et kommunalt tilbud til alle unge i alderen fra 7. klasse – 18 år. Kravet er at den unge skal være begyndt skoleåret 2017 – 2018 i en af kommunens 7. klasser.

Det er et tilbud:

Ungdomsskolen er et tilbud i de unges fritid - med mange forskellige muligheder, nemlig:

Almen undervisning  

  • Specialundervisning 
  • Prøveforberedende undervisning  
  • Fritidsaktiviteter 
  • Sprogrejser og studieture

Undervisningen i de almene fag er gratis - dog kan der forekomme nogen form for betaling, eksempelvis ved valg af meget dyre materialer, deltagelse på jagthold, traktor- og knallertkørekort og lignende. På studieture, sprogrejser samt fritidsaktiviteter opkræves der ligeledes deltagerbetaling. Priser fremgår under de enkelte holdbeskrivelser.

Her foregår undervisningen:

Undervisningen foregår på mange lokaliteter i hele Slagelse kommune. Det fremgår under de enkelte hold hvor undervisningen foregår.

Hvilke dage er der Ungdomsskole:

Som det fremgår på hjemmesiden, er der undervisning og aktiviteter stort set alle ugens dage, samt fritidsaktiviteter og ture i weekenderne eller i (skole)ferierne.

Som hovedregel foregår undervisningen sidst på eftermiddagen og om aftenen, således at det er muligt for så mange elever som muligt at nå at komme til undervisningsstart. 

For at kunne deltage i en aktivitet, skal jeres barn tilmeldes aktiviteten i ungdomsskolen. Tilmelding sker via hjemmesiden på: www.ungslagelse.dk. Ved tilmelding er det vigtigt, at alle felter bliver korrekt udfyldt, derved lettes administrationen. Eleverne kan logge på ungdomsskolens hjemmeside via deres ”Uni-login” som de benytter i dagligdagen på deres folkeskole. Har eleven ikke et ”Uni-login” skal eleven selv oprette en adgangskode. Her er det vigtigt at eleven benytter en for ham/hende genkendelig kode, når han/hun tilmelder sig Ungdomsskolens aktiviteter. 

Holdstart mv.:

Når holdene starter op vil der blive udsendt et mødebrev til de unge via forældrenes e-boks. Af brevet vil al information omkring de enkelte hold fremgå. Den første undervisningsgang sendes ligeledes sms ud til de elever der har indtastet mobilnummer ved tilmelding.

Når eleven har tilmeldt sig, er det for hele perioden. Der er mødepligt. I tilfælde af sygdom el. lign., skal der gives besked til Ungdomsskolens kontor på tlf. 51 53 04 04.

Ved lærerens sygdom/fravær gives, hurtigst muligt, besked til eleverne via sms.

Det er derfor meget vigtigt, at Ungdomsskolen får besked om elevernes (nye) mobiltelefon­num­re, således at det kan blive ført ind i vores administrationssystem, og vi derved kan sikre at meddelelserne også kommer ud til de unge så de ikke møder forgæves.

Klubber:

Ungdomsskolen har derudover et ungdomsklubtilbud til de unge i aldersgruppen 7. klasse og op til 18 år. Tilbuddene, som er gratis, kræver blot indmeldelse ved første besøg.

Ungdomsklubberne har åbent fra uge 37 (Dalmose) og uge 38 (Byskovvej) og frem til og med den 26. april 2018. Klubberne er beliggende:

Byskovvej 2 i Slagelse, åbningstid: tirsdag til torsdag kl. 17 – 22

Dalmose Centralskole, åbningstid: tirsdag til torsdag, kl. 17.30 – 21.30

Velkommen til sæson 2017 – 2018

Henning Rasmussen                         Hanne Mejlstrøm

Virksomhedsleder                              Souschef

 

Kontakt - sekretariat:

Tlf. 51 53 04 04

Email: ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)slagelse.dk