Et kommunalt tilbud

 

Alle unge skulle nu have modtaget, UngSlagelses nye tilbud for sæsonen 2017 - 2018.

Det er et kommunalt tilbud til alle unge i alderen fra 7.klasse – 18 år. Kravet er at den unge skal være begyndt skoleåret 2017 – 2018 i en af kommunens 7. klasser.

Det er et tilbud:

Ungdomsskolen er et tilbud i de unges fritid - med mange forskellige muligheder, nemlig:

 

  • Almen undervisning 
  • Specialundervisning
  • Prøveforberedende undervisning 
  • Fritidsaktiviteter
  • Studieture og lejrskoler

     

På vores hjemmeside www.ungslagelse.dk, fremgår det hvor mange forskellige tilbud Ungdomsskolen har (tilbyder), hvor de tilbydes og på hvilke ugedage.

 

Undervisningen i de almene fag er gratis - dog kan der forekomme nogen form for betaling, eksempelvis ved valg af meget dyre materialer, deltagelse på jagthold, traktor- og knallertkørekort og lignende. På studieture, lejrskoler samt fritidsaktiviteter opkræves der ligeledes deltagerbetaling. Priser fremgår under de enkelte holdbeskrivelser.

 

Her foregår undervisningen:

Undervisningen foregår på mange lokaliteter i hele Slagelse kommune. Det fremgår under de enkelte hold hvor undervisningen foregår.

 

Hvilke dage er der Ungdomsskole:

Som det fremgår på hjemmesiden, er der undervisning og aktiviteter stort set alle ugens dage, samt fritidsaktiviteter og ture i weekenderne eller i (skole)ferierne.

Som hovedregel foregår undervisningen sidst på eftermiddagen og om aftenen, således at det er muligt for så mange elever som muligt at nå at komme til undervisningsstart. 

For at kunne deltage i en aktivitet, skal jeres barn tilmeldes aktiviteten i ungdomsskolen. Tilmelding sker via hjemmesiden på: www.ungslagelse.dkVed tilmelding er det vigtigt, at alle felter bliver korrekt udfyldt, derved lettes administrationen.Eleverne kan logge på ungdomsskolens hjemmeside via deres ”Uni-login” som de benytter i dagligdagen på deres folkeskole. Har eleven ikke et ”Uni-login” skal eleven selv oprette en adgangskode. Her er det vigtigt at eleven benytter en for ham/hende genkendelig kode, når han/hun tilmelder sig Ungdomsskolens aktiviteter. Der er også åbnet mulighed for at kunne tilmelde sig via sms. Se hvorledes på hjemmesiden eller i programmet fra ungdomsskolen.

 

Holdstart mv..:

Når holdene starter op vil der blive givet besked til eleverne om hvor/hvornår og om aktiviteterne begynder. Det er derfor meget vigtigt at der, ved tilmelding, angives en mailadresse, enten elevens eller forældrenes. Disse mødebreve udsendes nemlig kun via e-mail, og indeholder oplysninger omkring den enkelte elevs tilmeldinger, herunder om holdene starter op som planlagt. Er der ikke angivet e-mail adresse vil eleven ikke modtage mødebrevet og må så søge oplysninger omkring start af de hold eleven har tilmeldt sig.

Men check hjemmesiden – hvor alle hold og aktiviteter der begynder bliver listet op, således man kan se hvor, og på hvilket tidspunkt man skal møde. 

Når eleven har tilmeldt sig, er det for hele perioden. Der er mødepligt. I tilfælde af sygdom el. lign., skal der gives besked til Ungdomsskolens kontor på tlf. 51 53 04 04.

Ved lærerens sygdom/fravær gives, hurtigst muligt, besked til eleverne via sms.

Det er derfor meget vigtigt, at Ungdomsskolen får besked om elevernes (nye) mobiltelefonnumre, således det kan blive ført ind i vores administrationssystem, og vi derved kan sikre at meddelelserne også kommer ud til de unge så de ikke møder forgæves.

 

Klubber:

Ungdomsskolen har derudover et ungdomsklubtilbud til de unge i aldersgruppen 7. klasse og op til 18 år. Tilbuddene, som er gratis, kræver blot indmeldelse ved første besøg.

Ungdomsklubberne har åbent i perioden 7/9 – 2015 til 28/4 og er beliggende:

Byskovvej 2 i Slagelse, åbningstid: mandag til torsdag kl. 18 – 22

Dalmose Centralskole, åbningstid: tirsdag til torsdag, kl. 17.30 – 21.30

 

Velkommen til sæson 2015 – 2016

 

Henning Rasmussen                         Hanne Mejlstrøm                             Jens Holm

Virksomhedsleder                              Souschef                                         Afd. Leder 

 

Kontakt - sekretariat:

 

Tlf. 51 53 04 04

 

Email: ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)slagelse.dk